Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Wykaz od dnia 16 listopada 2010 r.
Karta informacyjna


Wykaz do dnia 15 listopada 2010 r.
Karta informacyjna A
- wnioski o wydanie decyzji,
- wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.


Karta informacyjna B
- decyzje i postanowienia,
- wskazania lokalizacyjne.


Karta informacyjna F
- prognozy oddziaływania na środowisko,
- dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływac na środowisko na jej terytorium,
- opracowań ekofizycznych,
- rejestr substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestr powaznych awarii.